Handelen.net
Professional Classifieds Script Software by PHP Pro Ads
dutch   english
  » LEDEN-ZONE []
Gebruikersnaam
Wachtwoord
  » Categorie []
  » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden (registratie)

Deze website is bedoeld om een ​​vriendelijke, plezierige en nuttige ervaring te zijn, maar zoals met alles met betrekking tot elke vorm van transacties zijn er risico's en raden wij u aan onze algemene voorwaarden te lezen. Als iemand op deze website de algemene voorwaarden schendt, laat het ons dan weten door contact met ons op te nemen.

Rechten op te schorten of te beëindigen.
U stemt ermee in dat deze website, in zijn eigen goeddunken, elke veiling of het gebruik van de dienst onmiddellijk en zonder kennisgeving kan beëindigen als (a) Wij van mening zijn dat u zich niet houdt aan de algemene regels van deze website (b) U de door ons gestelde termijnen niet nakomt (c) U een verdacht voorwerp aanbiedt (d) Wij vermoeden dat u een niet-betalende bieder bent. In de meeste gevallen als we vermoeden dat er vals spel gespeeld wordt zullen we uw account / vermelding opschorten, en zullen wij dit verder gaan onderzoeken. Als ons onderzoek overtuigend is dan zal uw account bij ons worden beëindigd.

Uw Handelswijze.
U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uw acties via deze website. U moet ervoor zorgen dat uw deelname aan het verkopen of aankopen van producten niet in strijd met enige toepasselijke wet- of regelgeving is. Hiermee bedoelen we dat u zelf moet controleren of het wettelijk is te verkopen of te kopen.
U moet geen onwettige, intimiderende, lasterlijke, beledigende, bedreigende, schadelijke, vulgaire, obscene of anderszins verwerpelijk materiaal aanbieden. U moet ook geen materiaal aanbieden dat een strafbaar feit zou kunnen vormen, aanleiding geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins het schenden van toepasselijke wet- of regelgeving.

Lidmaatschap.
Lidmaatschap van deze website is alleen beschikbaar voor degenen die een juridisch bindend contract aan kunnen gaan. Deze website is niet toegestaan voor ​​minderjarigen (onder 18) om te kunnen registreren. Indien een lid zich niet aangemeld heeft met de juiste leeftijd, zal het account onmiddellijk worden beëindigd.

Algemene Voorwaarden.
Deze site fungeert als een doorgeefluik voor verkopers om veilingen te voeren en voor bieders om te bieden op veilingen van de verkoper. We zijn niet betrokken bij de daadwerkelijke transactie tussen kopers en verkopers. Als gevolg daarvan, hebben we geen controle over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de waarheid of juistheid van de aanbiedingen, het vermogen van verkopers om items te verkopen of het vermogen van kopers om items te kopen. We kunnen niet en hebben geen controle of de verkopers de verkoop van objecten die ze aanbieden zullen voltooien. Bovendien moet u er rekening mee houden dat er risico's zijn met het omgaan met vreemdelingen, minderjarige personen of personen die onder valse voorwendselen zich op deze website hebben aangemeld.
Deze website is niet verantwoordelijk voor schade aan items die ontstaan zijn tijdens het transport, voor schade aan voorwerpen, noch voor de verkeerde voorstelling van zaken en / of contractbreuk door een koper en / of verkoper. Deze web-site is niet verantwoordelijk voor de kosten van aanschaf van vervangende goederen of enige schade als gevolg van enige gekochte of verkregen goederen.
Deze website is niet aansprakelijk voor de inhoud van de aanbiedingen. Maar als u het slachtoffer bent van een frauduleuze transactie zullen wij u helpen zo veel als we kunnen.

Wetten.
Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld naar Nederlands recht.

Copyright ©2007 PHP Pro Software LTD

Pagina geladen in 0.019770 seconden